Ungdomsledarstipendie


Hallands Schackförbund vill uppmuntra ungdomar som engagerar

sig i det lokala klubbarbetet genom att vara ungdomsledare.


Respektive klubb gör en skriftlig ansökan till sekreteraren i styrelsen

för Halland Schackförbund. Ansökan ska vara inlämnad senast 30/6.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ansökan ska gälla:

Personen som ansökan gäller ska vara yngre än 26 år

Personen ska ha gått minst en steg-utbildning

Personen ska vara aktiv i klubbverksamhet

Personen kan endast få stipendiet en gång


Ansökan behandlas på styrelsemötet i augusti och delas ut vid årsmötet

i oktober. Summan gäller 500 kronor.