Lägerbidrag


Hallands schackförbund avsätter årligen 500 kr/ungdom eller max 4000 kr/år till bidrag

vid lägerdeltagande inom Sverige.


Ansökan görs skriftligen till sekreteraren i HSF;s styrelse och skall innehålla uppgifter om

sökanden samt lägerarrangör, kostnad, ort och tidpunkt. Styrelsen förbehålls rätten att

pröva varje ansökan.