Bidragsansökan

Resebidrag:

3 kr/spelare och mil , 4 kr/chaufför och mil.

Exempel:1 spelare => 1 chaufför => 1x3 kr + 1x4 kr = 7 kr/mil

2 spelare => 1 chaufför => 2x3 kr + 1x4 kr = 10 kr/mil

5 spelare => 2 chaufförer => 5x3 kr + 2x4 kr = 23 kr/mil

6 spelare => 2 chaufförer => 6x3 kr + 2x4 kr = 26 kr/mil

9 spelare => 3 chaufförer => 9x3 kr + 3x4 kr = 39 kr/mil

10 spelare => 3 chaufförer => 10x3 kr + 3x4 kr = 42 kr/mil


Ansökan görs lämpligast via HSF;s hemsida

Den skall innehålla följande:

- ort och namn på tävlingen

- tävlingens start datum

- antal tävlande ungdomar och helst deras namn

- klubbens namn

- namn och telefonnummer på ansökaren.


Ersättning gäller avståndet mellan klubblokalen och tävlingsorten. HSF räknar ut avstånd

och belopp med hjälp av dataprogram.

Ansökan kan göras för alla ungdomar tom 20 år som deltar i tävlingar, utbildningar

eller ledarkurser inom Sveriges gränser.

Resebidrag kan inte sökas för ungdomar som spelar i allsvenskan bland senior.


Bidrag till Skol-SM:

Följande priser erhålles vid placering i Skol-DM: 1:a = startavgift och 500 kr i logibidrag,

2:a och 3:e = startavgift, utbetalas i samband med att pristagaren deltar i Skol-SM.

Därutöver utbetalas ett ledarbidrag på 1.000 kronor till en ledare med upptill 5 deltagare.

Därutöver betalas ett ledarbidrag ut per påbörjat 5 deltagare

Skollag-SM: startavgift till 1:a, 2:a och 3:e placering.


Matersättning:

Till arrangörer vid tävlingar utgår matersättning med 200 kr/dag.


Bidragen utbetalas efter varje styrelsemöte. Ansökan skall vara HSF tillhanda senast

1 månad efter respektive kvartalsslut. Kvartal 1 = januari – mars, Kvartal 2 = april – juni,

Kvartal 3 = juli – september, Kvartal 4 = oktober – december.


Styrelsen förbehåller sig rätten att pröva varje ansökan.


Resebidragsansökan skickas ifylld till sekreteraren för HSF;s styrelse:

Fredric Hillertz e-post: Fredric.hillertz@schackihalland.se

Alt: Bondegatan 9 311 32 Falkenberg Tel: 070-5951774